Trianglen.nu

Referat af Trianglens Generalforsamling den 15. juni 2011

Trianglenlogo

1. Velkommen

Der blev budt velkommen til de fremmødte. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig (17 deltagende medlemmer).

2. Valg og dirigent og referent

Følgende valgtes:

Dirigent: Gertrud
Referent: Maria

3. Formandens beretning

Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde beretning. Der henvises til den skriftlige udgave af formandens beretning, som også udsendes til medlemmerne.

Kommentarer: Det er vigtig at arbejde for at opnå skattefritagelse inden oktober. Det burde kunne lade sig gøre med en fælles indsats.

Formandens beretning blev godkendt

4. Godkendelse af (revideret) årsregnskab

Næstformanden præsenterede årsregnskab. Alle pengene er anvendt.

Årsregnskabet er ikke revideret af ekstern revisor, eftersom det endnu indeholder meget få poster og er meget simpelt.

Næstformanden efterlyser en kritisk revisor eller en, der kunne lave regnskabet. Indtil nu har næstformanden stået for det.

Årsregnskabet blev godkendt.

5. Vedtagelse af arbejdsplan og budget

Budgettet blev godkendt. Der er et mål for 2011 om at få alle de beskrevne landsbyer støttet. Dvs. 30 i alt.

Desuden vil bestyrelsen bestræbe sig på at opnå finansiering til dækning af udgifter til løn, kommunikation og transport i Nepal og Uganda.

6. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter

Der henvises til de fremsendte vedtægter for detaljerede ændringsforslag.

Paragraf 5: Trianglen gøres til en medlemsforening. Medlemmer er dem, som støtter en landsby. Bidragydere adskiller sig fra medlemmer (får ikke noget til gengæld – minimumsbeløb er 50 kr).

Der anmodes om, at medlemmer har betalt inden d. 31 marts. Derefter er det klart, hvem der er berettiget til at deltage/stemme på generalforsamlingen.

Paragraf 6: Generalforsamlingen, forslag skal være indkomne 2 uger før generalforsamlingen.

Paragraf 7: Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer.

Vedtægtsændringerne blev godkendt.

7. Fastlæggelse af størrelsen af landsbystøtte, kontingent og minimumsbidrag

Følgende beløb blev forslået:

Landsbystøtte 5000 kr årligt
Medlemskontingent forslag 30 kr
Bidragyderkontingent er minimum 50 kr

Kontingent og landsbystøtte beløb blev godkendt.

Gertrud sender mail ud med kontonummer til hhv. landsbyer og til foreningen. Skema for registrering af bidragydere vil blive vedhæftet.

8. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelse og suppleanter

Genvalgt til bestyrelsen er

Christian, Gertrud, Maria, Birgit, Steen. Jeff og Dan opstiller til bestyrelsen.

Suppleanter er Anette og Bjarne.

Bestyrelsen blev valgt og vil konstituere sig selv.

10. Valg af statsautoriseret revisor

Statsautoriseret revisor Ole Møller Larsen genopstiller.

Revisoren er genvalgt.

11. Andet

Medlemmer forventer nyt fra landsbyer mindst to gange om året.


Hvad er Trianglen

Trianglen er en anderledes udviklingsorganisation, der skaber kontakt mellem familier, foreninger eller firmaer i Danmark og landsbyer i Uganda og Nepal.

Uganda i billeder

Police_village_dreng_toge_170x227px.jpg

Nepal i billeder

DSC00121.jpg