Trianglen.nu
Dagsorden for generalforsamlingen 2015
 
- Valg af referent
- Beretning om foreningens arbejde det forløbne år, samt godkendelse
heraf
- Godkendelse af revideret årsregnskab
- Vedtagelse af arbejdsplan og budget
- Fastlæggelse af størrelsen af landsbystøtte, kontingent og
minimumsbidrag
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelse og suppleanter
- Valg af statsautoriseret revisor
- Evt.

 


Hvad er Trianglen

Trianglen er en anderledes udviklingsorganisation, der skaber kontakt mellem familier, foreninger eller firmaer i Danmark og landsbyer i Uganda og Nepal.

Uganda i billeder

Police_village_dreng_toge.jpg

Nepal i billeder

DSC00313.jpg