Trianglen.nu

Nepal

Partnerskabsaktiviteten i Nepal

CISU, som står for Civilsamfund i Udvikling, og som er Danidas forlængede arm i forhold til de mindre organisationer, har i slutningen af december givet Trianglen en bevilling på næsten en halv mio. kr. til en såkaldt partnerskabsaktivitet. Formålet er at styrke kapaciteten i Trianglen og hos vore partnere i Nepal - landsbykomitéerne og vores partnerorganisation, ASK, - og at styrke samarbejde og kommunikation mellem landsbyerne, ASK, Trianglen og de danske medlemmer.

Bevillingen er et resultat af et længerevarende forløb, som havde tidligere medlem af Trianglens bestyrelse, Henning Nilausen, som den drivende kraft.

Bevillingen markerer en milepæl i Trianglens historie, idet vi hermed har muligheden for yderligere at understøtte vores nepalesiske venners arbejde med demokratisk og socialt balanceret udvikling i landsbyerne samtidig med, at vi styrker organisationen og båndene mellem medlemmer og landsbyer.

Ved bevillingens tildeling er der fra CISU lagt vægt på Trianglens folkelige forankring, den store medlemskreds og de mange bidragydere.

Den indledende del af aktiviteten, en ”Kick-off workshop”, blev afholdt den 12. januar i Kavre distriktet. Workshoppen havde deltagelse af to (en mand og en kvinde) fra hver komité i landsbyerne i Syangja og Kavre distrikterne. Desuden deltog repræsentanter fra ASK, VDC secretaries (som er de kommunale myndigheder) samt nepalesiske konsulenter, Christian Kruse og Henning Nilausen. I alt deltog 51 personer i en succesfuld start på aktiviteten.

På lidt længere sigt er det planen at gennemføre en tilsvarende aktivitet i forhold til landsbyerne i Uganda.

Kortfattet projektbeskrivelse

Video fra landsbyplanlægning


Nepal i billeder

DSC00313.jpg

Nepal - Fakta

Størrelse:
147,200 km²
Indbyggere:
28,3 mill. (2007)
Valuta:
Nepal Rupee
Regeringsform:
Republik
Officielle sprog:
Nepali
BNP:
232 $ pr. indb. (2007)
Hovedstad:
Kathmandu