Trianglen.nu

Nyheder fra Trianglen

Nyhedsbrev april 2014

Trianglenlogo lille

Generalforsamling 2014

Hermed indbydes til generalforsamling i Trianglen, tirsdag, den 13. maj kl. 17.00. Det Europæiske Miljøagentur har igen i år vist os den velvilje at stille lokaler til rådighed i dets domicil på Kongens Nytorv 8. Både medlemmer og bidragydere er velkomne.

Dagsorden for generalforsamlingen følger vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden. I år vil vi gøre eftermiddagen lidt mere spændende ved at lade vores konsulent, Jakob Jespersen fortælle om, hvordan det i vores nepalesiske landsbyer på mange måder er lykkedes at gøre begreber som lighed og demokrati til noget, man ikke bare har hørt om, men noget man rent faktisk praktiserer.

Som sædvanligt afsluttes arrangementet med lidt godt til ganen.

Tilmelding til generalforsamlingen sker på mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. "> Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , senest den 10. maj. Materiale til brug ved mødet vil derefter blive tilsendt.

Betaling for 2014

Betaling af de 5.000 kr. til landsbyerne skulle ifølge vedtægterne være sket inden den 1. april, men da det har trukket ud med rapporteringen, er fristen udsat til den 1. maj. Tilsvarende gælder for medlemskontingentet.

Alle medlemsgrupper skulle på nær nogle få fra Kavre (er på vej) på nuværende tidspunkt direkte have modtaget rapportering fra deres landsby, og det er vores håb, at de, som endnu ikke har foretaget indbetaling vil indsætte:

5.000,- kr. på konto 7872 – 45 00 836, mærket landsbynummer og gerne indbetalers navn, samt

30,- kr. for hvert medlem i gruppen på konto 7872 – 45 33 332 med samme mærkning.

Rapporteringen findes naturligvis også på hjemmesiden, www.trianglen.nu. Tjek gerne, om din families/firmas navn er korrekt angivet på landsbyens forside.

Uganda

Efter lang tids søgen, er det under deres besøg i Tororo lykkedes Gertrud Bjørning, tidligere næstformand, og Nina Wernberg, medlem af bestyrelsen, at identificere den rigtige samarbejdspartner for Trianglen i Uganda. Der er nu indgået aftale med foreningen TOCINET om fremtidigt samarbejde. Aftalen indebærer, at TOCINET med vores tidligere koordinator David Owidii som ansat står for implementeringen af Trianglens aktiviteter i Uganda.

Derudover har aftalen den virkning, at vi for Uganda, som vi gjorde for Nepal, kan søge CISU (Danida) om midler til gennemførelse af en såkaldt partnerskabsaktivitet, der sigter på at styrke såvel kapaciteten i organisationerne og landsbykomitéerne som relationerne mellem disse og til den danske medlemsbase.

Samtidigt har man forrykket fokus for Trianglens indsats i Tororo og omegn en smule i retning af flere landsbyer i Iyolwe Sub-County, ca. 20 km udenfor byen.

Skolebyggeri i NepalNyhedsbrev april 2014 2

Op mod 1.000 mennesker deltog i februar i indvielsen af bygningen ved skolen i landsbyen Belhi i det sydlige Nepal. Bygningen, som er bygget af lokale materialer og som er forsynet med 15 computere doneret af Sund&Bælt og Haldor Topsøe A/S, er det første større enkeltprojekt gennemført i Trianglens navn. Byggeriet har været styret af medlemmer af Trianglens bestyrelse og finansieret af Flemming Topsøe.

Det forventes, at adgangen til computere og internet vil få afgørende indflydelse på landsbyens muligheder for at fastholde de unge og deres deltagelse i den lokale udvikling.

I Kavre distriktet, hvor vi har 9 Triangel landsbyer, er et tilsvarende projekt påbegyndt. Her har Haldor Topsøe fonden bevilget 120.430 kr. til opførelse af en bygning på den største skole i området. Byggematerialerne vil igen være lokale, men helt forskellige fra Belhi, idet der her vil være tale om kampestensmure og skiffertag.

Computerne vil også her være doneret af Sund&Bælt og Haldor Topsøe A/S, og de vil efter planerne kunne tages i brug ved skoleårets start i september.

Nyhedsbrev april 2014 1

Interview med lederen af vores nepalesiske partnerorganisation, ASK, Hari Prasad Dhakal 

Nyhedsbrev april 2014 3

”Partnerskab med Trianglen har givet gode resultater for ASK, der er blevet opfordret til at implementere flere ny programmer i 2014”

Siger Hari, og fortsætter:

”Trianglens medlemmer har medvirket til denne succes. Når Ministry of Local Government og Ministry og Agriculture og USAID skal vælge, hvem der skal implementere deres programmer om Community Based Monitoring, forbedring af ernæring, brug af røgfri komfurer og økologisk jordbrug, er ASK blevet valgt. Blandt nepalesiske organisationer har ASK den fordel, at vi kan bruge vores samarbejdsmetode til at tiltrække donorerne. Det gælder jeres donationer på 5000 kr., der går direkte til 21 landsbyer, som selv bestemmer hvordan pengene skal bruges, og desuden bliver der ikke trukket administrationsomkostninger.

Den anden vigtige faktor er, at Trianglen i 2013-14 med støtte fra CISU har trænet ASK i participatorisk landbyplanlægning. Der er seks trin i metoden, der sikrer, at landsbymedlemmerne prioriterer deres udviklingsønsker efter hvem og hvor mange i landsbyen, der vil få glæde af et projekt, og hvilke ressourcer de selv har i nærområdet. Kasteløse, fattige og enker får også del i projekterne og deltager i beslutningen om, hvad Trianglen pengene skal bruges til. Der kan være mindre interessekonflikter i landsbyen, når beslutningerne skal tages, sådan som en landsbykomité rapporterede i deres årsrapport. Alle deltager også i prioritering af, hvad de kan søge hos Village Development Committee, VDC, og District Development Committee, DDC og hos Trianglen. Ca. 70% af landsbyernes projektforslag er blevet godkendt af VDC i januar 2014 til stor fordel for bjergbønderne, der får forbedret infrastruktur som veje, tildelt elektricitetsforsyning til tre landsbyer, vandforsyning og oplæring i forbedrede landbrugsmetoder.

Men tilbage til hvad denne landsbyplanlægningsmetode har betydet for ASK som organisation. Den er blevet kendt i VDC og DDC og blandt embedsmænd fra forskellig ministerier som en organisation, der arbejder med nye metoder med deltagerstyret planlægning. Det har medvirket til, at VDC’en har tildelt og godkendt projekter til ASK som organisation. Lokalpolitikerne har også udtrykt begejstring over metoden, som VDC’erne nu også har lært og faktisk skulle have brugt. Men manualerne har blot samlet støv på hylderne, da man ikke vidste, hvordan de skulle anvendes.”

Hari slutter af med at takke Trianglen og dens medlemmer for støtten, der har givet dem så gode muligheder for at udvide deres aktiviteter for landsbyerne i Syangja og Kavre.

Interview lavet US 24. februar2014


Hvad er Trianglen

Trianglen er en anderledes udviklingsorganisation, der skaber kontakt mellem familier, foreninger eller firmaer i Danmark og landsbyer i Uganda og Nepal.

Uganda i billeder

akisa_joseph_906.jpg

Nepal i billeder

DSC00426.jpg