Nepal

Analyse af Trianglens aktiviteter

Som led i sine studier har Mia Bødskov, som læser antropologi på Århus Universitet, i efteråret 2017 gennemført analyser af Trianglens kerneaktivitet og projekter. 

Hendes observationer er generelt meget positive, og oplagt er det, at de danske familiers direkte bidrag til landsbyerne giver grundlag for, at landsbyerne får langt større andel af offentlige midler til f.eks. veje, vandingsanlæg og andre større projekter. Særligt i de landsbyer, hvor Trianglen har været gennem en længere årrække, er der sket en kæmpe udvikling. Det viser, at det giver god mening at fortsætte støtten i lang tid.

Search

logo1

Strandvejen 154
2920 Charlottenlund

Tlf. 29 21 95 30

CVR nr. 33985339

info@trianglen.nu

               facebook 1