Trianglen.nu

Uganda nyheder

Trianglenlogo lille

 

 

Nyheder fra Uganda juli 2014

1. Ny partner

Trianglen har nu underskrevet samarbejdsaftalen med vor nye partner i Uganda, TOCINET (Tororo Civil Society Network). TOCINET blev grundlagt i 2001 og har fem ansatte.

JWZ Othienoburu
J.W.Z. Othienoburu
Formand for TOCINET

Klik for større billede

De arbejder på præcis samme måde som Trianglen: Hvor vi organiserer landsbyernes beboere, organiserer TOCINET de lokale grupperinger og sammenslutninger - fx. kvinde- og landbrugsgrupper, samt små civilsamfundsorganisationer. De underviser om rettigheder og god regeringsførelse og støtter dem i selvudvikling og til at få støtte fra regeringen efter givne regler.

TOCINET er en medlemsorganisation med over 200 små sammenslutninger, men kun få er reelt aktive medlemmer. Deres driftsudgifter dækkes af en stor donorfund DGF (Democratic Governance Facility) - som er startet af og som administreres af Danida - hvis formål er at udvikle civilsamfundet og styrke lokal organisering.

Dette giver god mening, for på trods af økonomisk vækst og markante fremskridt i bekæmpelsen af fattigdom er uligheden stigende – både globalt og nationalt i mange lande. Også i Uganda. I takt med den stigende ulighed sker der mange steder en indskrænkning af civilsamfundets råderum og af menneskers indflydelse på udviklingen i de samfund, de er en del af.

Det kræver en fundamental forandring af de nationale strukturer at komme disse mekanismer og grundlæggende årsager til fattigdom, ulighed og uretfærdighed til livs.

Og strukturer kan ændres, når mennesker står sammen om at udfordre eksisterende magtstrukturer, holde deres myndigheder ansvarlige og kræve deres rettigheder. Det kræver viden om rettigheder og en fælles forståelse for demokrati, men også stærke partnere som formår at mobilisere civilsamfundet og bringe emner på den politiske dagsorden.

Et tæt partnerskab med TOCINET, som kender problematikkerne indefra og er tættest på de mennesker, som det handler om, vil i høj grad være en styrkelse af Trianglens arbejde.

Vi glæder os til det nye samarbejde, og vi håber i januar 2015 at opnå bevilling til en Partnerskabsaktivitet fra CISU i lighed med den netop afsluttede aktivitet i Nepal.

Silas Eilu

Klik for større billede

  Silas Eilu (billedet til venstre) er fungerende koordinator. Han har tidligere fungeret som Programme Officer, så han kender TOCINET indefra. Han har en master i Community Development.

Peruth er regnskabsfører, Peter er Programme Assistant, og snart vil en ny Programme Officer blive ansat.

Trianglens koordinator, David Owiidi, er nu også ansat af TOCINET.

TOCINETs kontorer er i meget dårlig stand. Toilettet virker ikke, der kommer ikke vand ud af hanerne, og både vægge og gulve trænger til maling.

For at vi kan arbejde effektivt med vor nye partner, er også en opgradering af deres kontormaskiner påkrævet.

Heldigvis har Trianglen netop opnået en bevilling på ca. 30.000 kr. fra Tipsmidlerne specifikt til dette formål.

 

Tocinets office

Klik for større billede

 

2. Nyt fra landsbyerne

Tororo Distriktets landbrugskonsulent har undervist kvinder i UG 7 Amagoro B South og UG 2 Ngeta. Kvinderne er især interesserede i at dyrke nye typer af grøntsager, som de kan sælge.

Fiskedamme er et lukrativt erhverv, og seks unge fra UG 1 Awuyu har sammen med amtets Production Officer været på field trip hos forskellige fiskefarmere for at lære om kravene til opstart af fiskedamme.

Byggeriet på småbørnsskolen i UG 13 Puroni er i gang! Tilladelser fra myndigheder er opnået, og fundamenterne til fire klasseværelser er støbt. Udgravning til latrinerne er stødt på problemer på grund af den hårde klippegrund lige under mulden. Beboerne er nødt til at få hjælp fra et byggefirma i Tororo med boringsudstyr. Desværre vil dette fordyre byggeriet.

Landsbykomiteerne i UG 2 Ngeta og UG 13 Puroni har gennemført en hus-til-hus undersøgelse for at undersøge behovet for pladser i den nye forskole. Forældrene ønsker 112 børn indskrevet, men det er besluttet at begynde med et indtag på 60 elever. Så rigtig mange forældre vil blive skuffede.
Ved undersøgelsen blev de sanitære forhold også undersøgt, og det viste sig, at kun 70% af familierne have latriner, skjulte 'baderum', tørrestativer til opvask etc.
Landsbykomiteerne er nu i gang med at forbedre forholdene for de resterende 30% af familierne.

Tororo distriktet rummer mange forskellige stammer. Både iteso, japadhola, samia og flere andre.Dette er et problem i distriktsrådet, hvor stammerne kævles indbyrdes og enighed og målrettet handling savnes. Denne situation er mærkbar i Trianglens landsbyer.
I UG 7 Amagoro B South mener man klart, at stamme-ufreden skyldes politikerne. De anvender del-og-hersk strategier til at sikre sig stemmer, mener beboerne.
På et landsbymøde har UG 7 nu besluttet, at negativ tale og attituder over for andre stammer medfører bøde og/eller politianmeldelse. Stammerne har levet side om side i århundreder - det ønsker de at blive ved med, siger landsbyformanden.

UG 8 Kasoli A har den yngste landsbykomité blandt vore landsbyer. De besluttede sidste år at anvende Trianglen-støtten til at starte et 'catering-kooperativ'. De har indkøbt kæmpegryder og service og laver nu mad ved bryllupper, begravelser og lign. De har for små penge ansat andre unge, som agerer som 'job-spejdere'. Skaffer de jobs til cateringgruppen, får de en bonus.

De landsbyer, der har valgt at støtte kvindegrupper eller unge med en lille startkapital til en 'hjemmeindustri' har alle kunnet spare op og dermed inkludere flere medlemmer i gruppen. Samtidig har de tjent nok til at kunne sende deres børn i skole i fine uniformer og med gode sko.

OVERSIGT OVER, HVORDAN LANDSBYERNE VALGTE AT ANVENDE STØTTEN FRA TRIANGLEN I 2013:
UG 1 AWUYU - fire unge drenge og én pige fik tilbudt et års uddannelse på den nærliggende Værkstedskole som mekanikere (3), svejser (1) og frisør (1).

UG 2 NGETA - er nabo til UG 13 PURONI, og de to landsbyer har slået sig sammen om at bygge en børnehave/forskole.

UG 4 AMAGORO A CENTRAL - Reparation af pumpehus, indkøb af sportsudstyr til skolen (fodboldmål, bolde etc.). Ved frivilligt vejarbejde blev der købt saftevand til alle.

UG 6 AMAGORO B NORTH - Installering af vandtank til rent drikkevand ved skolen.

UG 7 AMAGORO B SOUTH - Indkøb af stort telt til brug ved møder, fester etc. Kan udlejes til andre landsbyer.

UG 8 KASOLI A - Oprettelse af catering-kooperativ.

UG 9 KASOLI B - Støtte til fem hiv-smittede kvinder til små indtjeningsformål, samt support til fodboldholdet.

UG 10 KASOLI C - 20 familier fik geder eller kyllinger.

UG 11 POLICE VILLAGE - 10 kvinder fik opstarts'kapital' til små indtjeningsformål


Uganda i billeder

captains.jpg