NP 46 Rimalswara

I landsbyen Rimalswara Tole, Rimal,  møder man en gruppe af kvinder, der gerne vil trænes i lederskab, og nogle unge mennesker, der ønsker sig et sted de kan lege og dyrke sport – eller et instrumenter de kan spille på. Og man møder familier, der har sendt deres unge voksne af sted for at arbejde ufaglært i udlandet. Den løn de sender hjem, hvor beskeden den end må være, gør en stor forskel for familierne hjemme i landsbyen, der ikke kan leve af deres afgrøder på terrasserne på bjergsiden. 

Område og beliggenhed

Rimal  ligger i Syangja-distriktet i det vestlige Nepal. Rimal ligger i Wangsing VDC (village development committee) 32 km fra nærmeste større by (Syangja-by). Det tager ca. 3 timer at komme dertil i jeep fra Syangja-by, op af en stejl og ujævn grusvej. Rimal ligger i 1800 meters højde i et bjergrigt område.

Indbyggere og levevilkår

Der bor 215 mennesker i landsbyen, fordelt mellem 38 huse. Det vil sige at alle indbyggere bor omkring 10 mennesker under samme tag, altså 3 generationer. Det har den fordel, at man i familien er fælles om at tage hånd og børn og ældre, og den ulempe at man bor mange mennesker på meget lidt plads.

Af de 38 familier er 2 Janajatis (Gurung, etniske minoriteter). De øvrige 36 tilhører Brahmin-kasten.

Da vi spurgte ind til om alle familier har samme levevilkår, svarede de at de kunne inddele landsbyens familier i 3 overordnede grupperinger. 5 familier er bedre stillet end de øvrige. 23 har det gennemsnitligt, og 10 er dårligere stillet. Når indbyggerne kan inddele landsbyens hierarki så præcist, er det fordi der ikke er så mange parameter at måle efter. Der er to måder at få indtægt på; landbrug og arbejde i udlandet. De 5 familier, der er bedre stillet end de øvrige kan producere nok afgrøder på deres jord til at forsyne sig selv 9 mdr. om året. De øvrige huse kan forsyne sig selv i 3-6 mdr. Resten af tiden må indbyggerne købe deres varer på markedet i Syangja-by.

26 boboere fra Rimal er migreret til Indien og Golf-landene for at arbejde. Heraf er 4 kvinder og 22 mænd. Mange arbejder i ufaglærte jobs, men den beskedne løn de sender hjem, ser ud til at være af stor betydning for familierne, der ellers ikke har nogen supplerende indtægtskilde udover deres landsbrug.

Skole og sundhed

Der ligger en ”lower secondary school” (0-8 klasse) i Rimal.  Alle børn er tilknyttet denne skole, eller naboskolen, hvis de er over 8 klasse. 5-7 familier har ikke råd til at betale for deres børns skoleuniformer eller skoleartikler.  

 Der er ikke nogen sundhedsklinik i landsbyen, men hver d. 8 i måneden kommer der en sundhedsarbejder ud og tilser landsbyen, giver råd og uddeler basis udstyr (smertestillende, desinfektion, forbindinger ect.) Det nærmeste egentlige hospital ligger i Syangja-by, og akutte patienter kan nå at dø mange gange før man når dertil. 

Indbyggernes egne initiativer

Indbyggerne i Rimal er i gang med at konstruere røgfrie komfurer til alle landsbyens huse. Det er et møjsommeligt arbejde da alle mursten først skal laves og tørres før man kan bygge. Røg fra brændekomfurer er et stort sundhedsmæssigt problem for mange i landsbyerne. Komfurerne  står ofte i samme rum hvor man sover, og røgen indåndes konstant af både voksne og børn. 20 af husene har allerede fået bygget et ”improved cooking stove”, der kan lede røgen ud af husene, og murstene er ved at blive lavet til de øvrige.

Kvinderne i Rimal har samlet sig i en Mødregruppe. Gruppen tager sig af landsbyens hygiejniske forhold, rengøring, toiletter mm. De ønsker sig ”training for leadership,” hvilket jo lyder som en totalt fed idé, når man tænker på det ulige forhold mellem kønnene, der stadig er meget herskende her i Nepal.

Det var også forkvinden for mødregruppen, der sagde følgende ord: ”there is no place for the children to play – there is not even an instrument to play.”

Indbyggerne  i Rimal ønsker hjælp til at

  • bygge et forsamlingshus hvor der kan holdes møder og fællesaktiviteter for landsbyens beboere
  • lederkursus til mødregruppen
  • kunstvanding af afgrøder
  • reparation er el-stang
  • en plads hvor børnene kan lege (evt. volleyball)

Årsrapporter

NP_46_Anual_Report_2016_July_to_2017_April_-Final.pdf

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer