NP 28 Tikaja

Previous Next

Tikaja ligger på en bjergside med en utrolig udsigt over Andhi dalen, og fordi monsun sæsonen snart starter, som er de tre travleste måneder for Tikajas indbyggerene, var vores møde planagt til kl. 8, så de kunne komme i gang med deres daglige arbejde i markerne hurtigst muligt. Durga som er ”social mobilizer” for landsbyen, 11 mænd, 12 kvinder og 3 børn mødte op i den ikke helt færdige samlingsbygning med udsigt over dalen. Alle grinte og var med, men det var nu mest mændene som fik ordet.

Geografiske detaljer

Tikaja er ward 8 i Faparthum Village Development Committee (VDC) og ligger i Andhi dalen, en times gåtur fra distrikt hovedkvartet, Syangja, hvor man går langs Andhi Kohla floden og så på små stejle stier op til landsbyen. Mens husene kun er tilgængelige ad de små bjergstier, kan man dog komme med firehjulstrækker til samlingsbygningen, slev om vejen stadig er under konstruktion.

Befolkning

Tikaja består at 84 husstande, 38 af dem er Dalit (kasteløse) og repræsentere de fattigste og mest udsatte i landsbyen. De andre familier tilhører forskellige kaster, hvoraf en familie også er specielt udsat. Der bor 281 kvinder, 19 af dem er enker, 275 mænd og 56 børn i landsbyen. Der er 10 handicappede som før fik støtte fra staten, men som nu skal forsørges udelukkende af deres familier.

Indkomst og beskæftigelser

Grundet det store antal Dalit familier bliver der hold ugentlige “Citizen Earnest Center” møder, hvor de mest udsatte familier kan få rådgivning og relevant borger information. Fordi det er så svært at få en stabil indtægt, er der 25 mænd som er flyttet til de Mellemøstlige lande så som Qatar, Saudi-Arabien og Dubai for at søge arbejde der. Mange familier lever derfor af de penge de sender hjem. De som bor i landsbyen beskæftiger sig mest med landbrug, hvor bøfler bliver brugt til at pløje markerne, mens kvinderne planter ris, samler græs til kvæget og passer deres geder og bøfler.

Uddannelse

Der er omkring 35 % analfabeter i Tikaja, men det er nu mest blandt den ældre generation. De fleste børn går i skole i landsbyen. Skolen har egne toiletter, men grundet vandmangel bliver børnene dog nogen gange nødt til at gå langt for at få vand når de er i skole (og derhjemme).

Adgang og faciliteter

De fleste huse har elektricitet, men nogle familier har ingen el, så de låner fra naboerne. Der er også nogle hustande som kun har temporære toiletter fordi de ikke har råd til at lå lavet et rigtigt. Alle i landsbyen er bekymrede for kvaliteten af og manglen på vand. Der er få familier som ejer gaskomfurer, de fleste har bare et lille ildsted i midten af deres hjem; et rum som ofte bruges både som stue, køkken og soveværelse. Tikaja har en frivillig sygeplejeske som sørger for at forsyne de ældre med deres vitaminer for eksempel. I en nødsituation kan en ambulance kun nå til foden af bjerget hvor personen i nød skal bæres 10min gang ned af det stejle bjerghang til ambulancen. Landsbyen er i gang med at bygge en fællesbygning til de månedlige møder og andre festlige begivenheder, men på grund af manglende penge og den minimale sum de har fået af VDCen, står bygingen kun halvt færdig. Et tempel blev dog bygget for tre år siden.

Sammenarbejde

I sammenarbejde med “Citizen Earnest Center” er der blevet lavet en sparegruppe, som 38 husstande deltager i. De har også en mødregruppe, en børneklub og en mikrofinans gruppe som understøtter gedeavl og udviklingen af fjerkræavl. De fleste omtalte dog deres frustrationer over de høje rentesatser på mikrolån, som er på mindst 21 % og som kan være helt op til 38%, hvilket gør det meget svært for befolkningen at betale dem tilbage.

Jordskælvsramte

Der er tre huse i Tikaja som fik det røde kort, hvilket betyder at de blev fuldstændigt ødelangt af det store jordskælv i 2015, og familierne venter stadig på finansiel support fra staten. Ydelige 28 huse har fået det blå kort fra regeringen, som betyder at deres hus også er blevet skadet, med store revner for eksempel.

Tikajas største behov

  1. Folket i Tikaja har brug for flere indkomstbringende aktiviteter. Hvis de kunne avle geder og fjerkræ, ville der ikke være så mange som skulle rejse til udlandet for at søge arbejde.
  2. Landsbyens stier skal forbedres. De nuværende stier er glatte og stejle, hvilket betyder at små børn skal bæres, og at det er svært og farligt at bære de tunge kurve med græs, som kvinderne bærer på hovedet ad disse stier.
  3. Vandmanglen: de rør som leder vandet fra bjerget til landsbyen er gamle og der er folk som er blevet syge af at drikke det.

Personlig historie

Gonga Sunat er en af de ældre beboere i Tikaja, som sammen med 8 familiemedlemmer, deres bøffel og nogle få kyllinger, var særligt ramt af jordskælvet i april 2015, eftersom deres hus blev komplet ødelagt. Fordi familien ikke kan vente på den finansielle support fra staten, er Gonga blevet nød til at tage et lån på NPR 400.000 for at genbygge deres hjem. Men med den eneste indtægt som er de penge hendes søn sender hjem fra Mellemøsten, og de få Rupis de kan tjene fra deres landbrug, bliver det meget svært for dem, at betale lånet tilbage.

Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer