Sådan arbejder vi

Trianglen arbejder gennem lokale civile organisationer, som er veletablerede i lokalsamfundene, og som støtter med træning og logistik for at sikre bæredygtighed og gennemsigtighed.

Trianglens repræsentant i Nepal står for kontakt til landsbyerne, valg af komité, overvågning af de demokratiske beslutningsprocesser, gennemførelsen af det valgte projekt, samt kommunikationen til Danmark.

Trianglens repræsentant sikrer endvidere rutiner for regnskabsaflæggelse, arkivering og rapportering. For
dette arbejde modtager repræsentanterne et vederlag.

 

Trianglen er på stedet

Trianglens repræsentant i Nepal, Rabin Bogati, står for kontakten til landsbyen, valg af komité, overvågning af de demokratiske beslutningsprocesser, gennemførelsen af det valgte projekt, samt kommunikationen til Danmark. Trianglens repræsentanter sikrer endvidere rutiner med regnskabsaflæggelse, arkivering og rapportering. For dette arbejde modtager repræsentanterne et vederlag. Trianglen arbejder gennem lokale civile organisationer, som er veletablerede i lokalsamfundene, og som støtter med træning og logistik for at sikre bæredygtighed og gennemsigtighed. Resultaterne evalueres hvert år gennem besøg og samtaler i landsbyerne.

Landsbykomitéer

Hver landsby vælger en komité på 5-7 medlemmer. Når komiteen har debatteret og prioriteret de indkomne forslag til forbedringer, indkaldes til et fællesmøde. Alle landsbybeboere er således med til at diskutere og beslutte, hvordan pengene fra Danmark skal anvendes. Komiteen er ansvarlig for gennemførelsen af de valgte aktiviteter. Det medfører ikke honorar eller andre særlige goder at blive valgt til komiteen.

 

Målsætningen for samarbejdet

De enkelte aktiviteter, som sættes i gang, når en gruppe i Danmark støtter en landsby i Nepal, sigter mod at styrke demokratiske processer i landsbyen, accept af social ligestilling og skabelse af bedre fysiske og økonomiske rammer. Aktiviteterne bestemmes af landsbybeboerne selv og ligger inden for følgende hovedområder: 
  • Uddannelse - især for piger og kvinder
  • Sundhed og sanitet
  • Fysiske forbedringer, herunder bedre landbrug

Trianglen ser uddannelse af pigerne som et helt centralt element i ud viklingen af de fattige samfund. De uddannede piger vil som voksne ikke i samme grad diskrimineres, de vil blive gift senere, få færre børn og generelt et bedre liv.

 

Læs mere i pjecen om Trianglens arbejde

   
   

 

 

 

   
Vi bruger cookies til at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og bringe dig indhold, der er i overensstemmelse med dine interesser.
Læs mere Jeg accepterer